Author Archives: blogandroid.edu.vn

Hiểu về vi chất dinh dưỡng và cách bổ sung hợp lý

Vi chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng, khi thiếu sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể. Vi chất dinh dưỡng là gì? Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng, khi nói đến vi chất […]