Author Archives: cuakinhvietnhat.vn

Dinh dưỡng Y học theo khuyến nghị giúp trẻ tăng cân sau 1 tháng

Được phát triển thành công bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, sản phẩm Dinh dưỡng Y học Hanie Kid mới với công thức Pedia Cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ trẻ tăng cân sau 1 tháng. Trẻ em suy dinh […]