Author Archives: haiphongtrans.vn

Đánh giá sự tăng trưởng về thể chất và dinh dưỡng phòng ngừa còi xương

Cha mẹ cần theo sát các chỉ số phát triển thể chất của trẻ để đánh giá sự tăng trưởng, phát hiện sớm tình trạng còi xương, thiếu vi chất… để có biện pháp xử lý sớm. Đánh giá sự tăng trưởng của trẻ Để đánh giá sự tăng trưởng thường dựa vào các chỉ […]