Author Archives: hongphucyen.com

Trẻ uống vitamin A vẫn phải bổ sung thêm bằng thực phẩm

Hàng năm trẻ được uống đầy đủ Vitamin A liều cao theo chiến dịch, việc này không thay thế được nguồn vitamin A bổ sung bằng thực phẩm hàng ngày. Vitamin A liều cao chỉ là giải pháp tạm thời Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng, do bữa ăn hiện nay của trẻ […]