Author Archives: kinhnghiem360.edu.vn

Bạn có biết “hệ thần kinh ruột” giống như bộ não thứ hai của con người?

Một sự thật đầy bất ngờ và thú vị khi cơ quan thuộc hệ tiêu hóa lại được xem như bộ não thứ hai của con người. Sức khoẻ tinh thần kỳ thực lại liên quan mật thiết tới đường ruột, liên thông như một trục (trục não – ruột) và tác động qua lại […]