Author Archives: Miếng dán giảm đau

Chớ để sỏi mật biến chứng

Sỏi mật rất phổ biến, khoảng 20% dân số sẽ phát triển sỏi mật trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, chỉ có 20-30% phát triển thành các triệu chứng. Nếu không kịp thời điêu tri, sỏi mật có nguy cơ phát triển thành các biến chứng nguy hiểm. Sỏi mật là loại sỏi được […]