Author Archives: trehoa.pro

Phì đại tuyến t.iền liệt – nỗi ám ảnh của các quý ông

Tuyến t.iền liệt là một cơ quan trong hệ s.inh d.ục ở nam giới. Chức năng của tuyến t.iền liệt phần lớn là sản xuất ra t.inh d.ịch để vận chuyển t.inh t.rùng. Khi tuyến t.iền liệt bị phì đại, chức năng này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Sau t.uổi 40, tuyến t.iền […]